участници: 12863

Партии и позиции

Тук можете да намерите повече информация по резултатите от Гласоводител НС 2014.

На първо място, можете да видите кои позиции на какво ниво на съгласие от страна на потребителите на Гласоводител се радват след близо 10,000 попълвания на инструмента.

© 2014 Гласоводител. Всички права запазени.
Продукт на: Web design and web development