Позиция 1:

Европейският съюз трябва стриктно да наказва страните-членки, които нарушават правилата на ЕС за бюджетен дефицит.

Съгласен Несъгласен Неутрален
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

Позиция 1 от 19

© 2014 Гласоводител. Всички права запазени.
Продукт на: WF